Category: digitaal materiaal

snelle protocollen / cursussen / educatief materiaal

Bij- en nascholing Noordhoff Health

Voor Noordhoff Health schrijf ik teksten, casussen en opdrachten over medische onderwerpen. Dit materiaal wordt gebruikt als bij- en nascholing voor zorgprofessionals. Ik schreef o.a. over het influenzavirus, het norovirus en revalidatie na Covid-19Snelle protocollen

Verpleegkundigen moeten onder alle omstandigheden precies weten wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen en op welke manier ze bepaalde apparatuur moeten bedienen. In lastige situaties ontbreekt hiervoor vaak snelle informatie. Daarom heeft Noordhoff Health de app AskMe ontwikkeld. Deze app geeft direct een kort stappenplan voor situaties waarin direct actie nodig is.

Voor deze app zet ik protocollen met erg veel informatie om tot een snelle actielijst. Ik interpreteer alle informatie, selecteer wat belangrijk is en bepaal over welke onderwerpen in de praktijk meer informatie nodig is. Vervolgens schrijf ik korte checklists en langere teksten met een uitgebreide uitleg.


Educatief materiaal Noordhoff Health

Voor Noordhoff Health schreef ik verwerkingsopdrachten voor diverse onderwerpen. Deze opdrachten kunnen studenten verpleegkunde online maken. Ze krijgen direct feedback en kunnen zo een optimaal leerproces doorlopen.

De methode Oriëntatie op de zorg laat verpleegkundigen in opleiding kennismaken met het zorglandschap in Nederland en de werkzaamheden van de verpleegkundige. Voor deze methode schreef ik de gesloten verwerkingsopdrachten.

De methode Communicatie in de zorg laat verpleegkundigen in opleiding kennismaken met diverse manieren van communiceren. Ze op een professionele manier communiceren met cliënten en naasten, feedback geven en omgaan met conflictsituaties. Voor deze methode schreef ik de open verwerkingsopdrachten.


Cursussen voor Edu’Actief

Voor Edu’actief schreef ik twee cursussen: begeleiden en zorgen intramuraal & begeleiden en zorgen ambulant en thuiszorg. Deze titels schreef ik voor mbo studenten die in de gehandicaptenzorg willen gaan werken.


Educatief materiaal ThiemeMeulenhoff

Voor ThiemeMeulenhoff schreef ik digitaal lesmateriaal. In 2011 begon ik bij deze opdrachtgever met het maken van interactief materiaal voor digitale schoolborden. Inmiddels schrijf ik teksten en opdrachten voor diverse methodes, zoals MIXED en de Geo.