Author: admin

boeken over de zorg

Boek pathologie

Voor Take Care van Malmberg schreef ik een boek over pathologie. In dit boek komen alle ziektebeelden aan bod die een verpleegkundige moet kennen.Hoofdstuk klinisch redeneren voor Anatomie, Fysiologie en Pathologie

Voor het boek Anatomie, Fysiologie en Pathologie schreef ik een uitgebreid hoofdstuk over klinisch redeneren. In dit boek leren studenten verpleegkunde hoe ze hun kennis over anatomie, fysiologie en pathologie toe kunnen passen in de praktijk.


boek voorkomen van ongevallen en ehbo

Boek EHBO

De VMBO methode Mixed is gericht op vmbo scholieren . Voor zorg & welzijn schreef ik een boek over EHBO en de toepassing hiervan in de praktijk. Dit boek leert middelbare scholieren te handelen in acute situaties. Ook krijgen zij basiskennis van het menselijk lichaam en ziektebeelden.


Boek Welzijn kind & jongere

Voor ThiemeMeulenhoff schreef ik drie hoofdstukken voor het boek Welzijn kind & jongere. Aan de hand van praktische opdrachten verkennen de leerlingen de wereld van de kinderopvang en jeugdzorg. Ik schreef materiaal over veiligheid, voeding en verzorging.


Boek Assisteren in de gezondheidszorg

Voor ThiemeMeulenhoff schreef ik het leerwerkboek Assisteren in de gezondheidszorg voor het vmbo. Aan de hand van praktische opdrachten krijgen de leerlingen theoretische aspecten van assisteren in de zorg aangereikt. Een voorbeeld: tijdens een stage bij een huisartsenpraktijk krijgt de leerling kennis aangereikt over diverse ziektebeelden en verpleegkundige handelingen.


Aanvullingen boek Algemeen Ziekenhuis

Het boek Algemeen Ziekenhuis bereidt studenten verpleegkunde voor op een carrière in het ziekenhuis. Hiervoor schreef ik leerteksten over pathologieën die in het ziekenhuis veel voorkomen.


snelle protocollen / cursussen / educatief materiaal

Bij- en nascholing Noordhoff Health

Voor Noordhoff Health schrijf ik teksten, casussen en opdrachten over medische onderwerpen. Dit materiaal wordt gebruikt als bij- en nascholing voor zorgprofessionals. Ik schreef o.a. over het influenzavirus, het norovirus en revalidatie na Covid-19Snelle protocollen

Verpleegkundigen moeten onder alle omstandigheden precies weten wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen en op welke manier ze bepaalde apparatuur moeten bedienen. In lastige situaties ontbreekt hiervoor vaak snelle informatie. Daarom heeft Noordhoff Health de app AskMe ontwikkeld. Deze app geeft direct een kort stappenplan voor situaties waarin direct actie nodig is.

Voor deze app zet ik protocollen met erg veel informatie om tot een snelle actielijst. Ik interpreteer alle informatie, selecteer wat belangrijk is en bepaal over welke onderwerpen in de praktijk meer informatie nodig is. Vervolgens schrijf ik korte checklists en langere teksten met een uitgebreide uitleg.


Educatief materiaal Noordhoff Health

Voor Noordhoff Health schreef ik verwerkingsopdrachten voor diverse onderwerpen. Deze opdrachten kunnen studenten verpleegkunde online maken. Ze krijgen direct feedback en kunnen zo een optimaal leerproces doorlopen.

De methode Oriëntatie op de zorg laat verpleegkundigen in opleiding kennismaken met het zorglandschap in Nederland en de werkzaamheden van de verpleegkundige. Voor deze methode schreef ik de gesloten verwerkingsopdrachten.

De methode Communicatie in de zorg laat verpleegkundigen in opleiding kennismaken met diverse manieren van communiceren. Ze op een professionele manier communiceren met cliënten en naasten, feedback geven en omgaan met conflictsituaties. Voor deze methode schreef ik de open verwerkingsopdrachten.


Cursussen voor Edu’Actief

Voor Edu’actief schreef ik twee cursussen: begeleiden en zorgen intramuraal & begeleiden en zorgen ambulant en thuiszorg. Deze titels schreef ik voor mbo studenten die in de gehandicaptenzorg willen gaan werken.


Educatief materiaal ThiemeMeulenhoff

Voor ThiemeMeulenhoff schreef ik digitaal lesmateriaal. In 2011 begon ik bij deze opdrachtgever met het maken van interactief materiaal voor digitale schoolborden. Inmiddels schrijf ik teksten en opdrachten voor diverse methodes, zoals MIXED en de Geo.artikelen

Ik schreef diverse journalistieke artikelen voor media zoals:

  • de Volkskrant
  • VO Raad
  • OneWorld
  • De Groene Amsterdammer
  • Open Eyes

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.